2023 Internationaal onroerend goed te koop

Immoulin BV ('Immoulin') is een in Nederland geregistreerde onderneming. Bij alle informatie over onze werkwijze, gebruikers en voorwaarden is de Nederlandse taal leidend en bindend. 

Algemene gebruiksvoorwaarden

Door het gebruik van de website, het plaatsen van een advertentie en het doen van een betaling, geeft u als bezoeker/aanbieder van onroerend goed aan dat u akkoord gaat met deze voorwaarden. Immoulin kan deze voorwaarden te allen tijde herzien door het bijwerken van deze pagina zonder voorafgaand bericht.

Voorwaarden & bepalingen:

 1. De gegevens en informatie met betrekking tot onroerend goed dat wordt geadverteerd op de Immoulin websites zijn samengesteld door de adverteerder(s). Immoulin sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit met betrekking tot de inhoud van de onroerend goed advertentie(s).
 2. Bezoekers van Immoulin websites worden hierbij geïnformeerd dat een adverteerder zowel een particuliere verkoper als een professionele makelaar kan zijn. Immoulin adviseert alle gebruikers van de site(s) om alle gegevens en informatie over een aangeboden object goed te verifiëren en onafhankelijk juridisch advies in te winnen alvorens een juridisch bindende overeenkomst aan te gaan met betrekking tot het geadverteerde onroerend goed. Immoulin biedt een passief advertentiemedium aan en is op geen enkele wijze betrokken bij contacten en onderhandelingen tussen de aanbieder en gebruiker.

Garanties en Disclaimers: 

 1. De Immoulin websites samen met de inhoud, namen, tekst en afbeeldingen worden geleverd "in de staat zoals het is".
 2. Immoulin kan geen kwaliteitsgarantie geven voor de tekstuele inhoud van advertenties of de geschiktheid ervan voor een bepaald doel. Voor zover toegestaan binnen de toepasselijke wetgeving, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor enige directe, indirecte of gevolgschade of schade als gevolg van de toegang tot en het gebruik van de Immoulin websites en de daarop aanwezige informatie en materiaal.
 3. Het is verboden om content van de Immoulin websites zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Immoulin elders publiekelijk zichtbaar te maken of anderszins te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Auteursrechten en Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle inhoud, handelsmerken en gegevens op deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot, software, databanken, tekst, afbeeldingen, pictogrammen, hyperlinks, privé-gegevens, en ontwerpen zijn eigendom van of in licentie gegeven aan Immoulin.
 2. Gebruikers van deze website wordt geen aanspraak verleend op een licentie of enig ander recht met inbegrip van maar niet beperkt tot Copyright, Handelsmerk, Patent of Intellectuele Eigendomsrechten in/of op de inhoud.

Adverteerders:

 1. Adverteren voor andere doeleinden dan het betreffende onroerend goed is niet toegestaan.
 2. BELANGRIJK! Zowel particuliere als professionele adverteerders aanvaarden de volledige verantwoordelijkheid voor de juridische gevolgen van onrechtmatig gebruik van datapunten in hun advertentie(s). Immoulin BV kan in dat geval een onmiddellijke correctie vragen en/of de openbare zichtbaarheid van de advertentie aanpassen.
 3. Immoulin aanvaart geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook voor de gegevens en informatie die de adverteerder plaatst op de Immoulin websites. Dergelijke gegevens en informatie zijn onder de absolute controle en beoordeling van de adverteerder, die hiervoor de volledige verantwoordelijkheid draagt.
 4. Immoulin adviseert de adverteerder om alle zorg in acht te nemen om de juistheid van de informatie te waarborgen en, ingeval eventuele fouten onder de aandacht komen van de adverteerder deze overeenkomstig en zo spoedig mogelijk te wijzigen.
 5. Immoulin behoudt zich het recht voor om ongeschikt materiaal, door een adverteerder geplaatst, te verwijderen en het betreffende abonnement van de adverteerder zonder restitutie te beëindigen. Dit betekent dat elke advertentie die elementen bevatten van tekst (woorden, zinnen en uitdrukkingen, enz.), die in strijd lijken te zijn met wettelijke en reglementaire bepalingen, de goede zeden, de geest van de publicatie, of lezers kunnen verstoren of beledigen, zal worden geweigerd door Immoulin.
 6. Tenminste één foto moet worden toegevoegd aan de advertentie. De foto's bij de advertentie mogen alleen het geadverteerde en te koop aangeboden onroerend goed vertegenwoordigen en zullen vrij zijn van auteursrechten.
 7. Het is niet toegestaan om een logo in te voegen als een foto bij een advertentie voor een te koop aangeboden woning. Alleen tekst voor beschrijving van de woning is toegestaan.
 8. Adverteerders mogen geen links naar een andere website tonen danwel zakelijke of privé-contactgegevens invoegen in titels en omschrijvingen.
 9. Het is de verantwoordelijkheid van de adverteerder om het in de database opgeslagen e-mail adres courant te houden. Dit vanwege het feit dat alle correspondentie via e-mail zal plaatsvinden. U wordt verzocht het betreffende gedeelte van 'Mijn account' bij te werken, als uw gegevens zich op een of andere manier wijzigen. U moet het systeem 24 uur geven om uw bijgewerkte gegevens actief te maken, hoewel normaalgesproken een wijziging per direct geschiedt.

Registratie

 1. Alle online gebruikers van de Immoulin websites kunnen zich middels een werkend e-mail adres met een  gebruikersnaam en wachtwoord via de beveiligde websites registreren voor diverse diensten. Wachtwoorden worden in de database versleuteld opgeslagen en zijn alleen bekend bij de betreffende geregistreerde.
 2. Immoulin spoort alle geregistreerde gebruikers aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van hun inlogcode en wachtwoord te waarborgen. Immoulin aanvaard geen verantwoordelijkheid voor de bevestiging van de vermeende identiteit van een geregistreerde gebruiker. Bij vermeend misbruik van identiteit kan een nieuwe inlogcode worden geregistreerd. In zo'n uitzonderlijk geval is het gewenst dat de gebruiker Immoulin per onmiddellijk op de hoogte stelt van zulk vermeend misbruik.
 3. Immoulin aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele transacties, frauduleus of anderszins, die kunnen optreden als gevolg van onbevoegd gebruik.
 4. Houd er rekening mee dat zodra de betaling is gedaan er voor Immoulin geen verantwoordelijkheid tot (gedeeltelijke) restitutie geldt.

Beschikbaarheid

 1. Immoulin zorgt in principe voor de techniek en ondersteuning ten behoeve van een ononderbroken beschikbaarheid van haar 'live' websites. Dit is in het belang van Immoulin en alle gebruikers.
 2. Een gebruiker van de Immoulin websites aanvaardt de verantwoordelijkheid en Immoulin aanvaard geen verantwoordelijkheid voor het op enig moment en voor onbepaalde tijd niet beschikbaar zijn van de websites op het wereldwijde web om welke reden ook.

De advertentie

 1. Immoulin biedt een methode voor het adverteren van onroerend goed online. Het 'Produkt' is de advertentie die “live”/zichtbaar wordt gemaakt - en daarmee online vindbaar is via de websites. Alle advertenties kunnen door de adverteerder zelf op ieder moment worden gewijzigd, tijdelijk onzichtbaar worden gemaakt en worden teruggetrokken.
 2. Het produkt waarvoor betaald wordt op de websites van Immoulin zijn advertenties voor onroerend goed en aanverwante produkten. Er wordt nieuws geboden, eventuele beoordelingen en mogelijk andere inhoudelijke bijdragen.
 3. In het kader van de advertentie is Immoulin op geen enkele andere wijze als direct belanghebbende betrokken bij de aankoop, verkoop of ontwikkeling van het onroerend goed en mag niet worden beschouwd als een agent, verkoper en/of een ontwikkelaar.
 4. De advertentie blijft beschikbaar in het profiel van de adverteerder voor de periode, inclusief eventuele verlengingen, waarvoor de adverteerder heeft betaald of tot het moment dat de adverteerder zelf besluit de advertentiefaciliteit te verwijderen.
 5. Aankoop voor advertentieruimte wordt pas gedaan als u tevreden bent met de ingevoerde advertentiegegevens en nadat u de advertentie eerst online en naar eigen tevredenheid heeft kunnen bekijken. De procedure tot betalen en live zetten van de advertentie is op dat moment zichtbaar op de websites. Voor betaling wordt u gelinkt naar de beveiligde omgeving van de 'payment provider' die namens Immoulin voor de afwikkeling zorgt. Een advertentie kan pas 'live' worden gezet zodra de betaling is verwerkt.

Contactinformatie

Om te registeren voor commercieel gebruik van de Immoulin websites is het verplicht om uw contactgegevens veilig in de database op te slaan middels de beveiligde formulieren.

Adverteerders dienen contact op te nemen met Immoulin via het contactformulier op de service website (en indien al beschikbaar met vermelding van het onroerend goed referentie #) 

De besloten vennootschap Immoulin B.V. is geregistreerd in Nederland .
Reg. Nr: KvK: 24275868 - BTW (VAT ) Nr. NL8090.94.873.B01

Statutaire zetel: Amalialaan 45, 3743KE Baarn, Nederland

Mocht Immoulin jegens partijen en/of derden op enigerlei wijze aansprakelijk zijn voor schade, dan is de aansprakelijkheid van Immoulin beperkt tot het vergoeden van directe schade. Immoulin is nimmer gehouden tot het vergoeden van indirecte schade. Iedere aansprakelijk van Immoulin jegens partijen en/of derden is beperkt tot het bedrag dat de adverteerder verschuldigd is (geweest) aan Immoulin uit hoofde van het plaatsen van een advertentie op de websites van Immoulin.

Toepasselijk recht

Deze website wordt gehost, gecontroleerd en beheerd in Nederland en daarmee is Nederlandse recht van toepassing

 

Immoulin BV, Baarn, Nederland